torpbokprekartorfoto

Boken är 191 sidor mjukband i formatet 27 x 20,9 cm (en ”knubbig A4”) och har många färgbilder, kartor, foton på hus och folk och detaljerad information om familjerna som befolkat våra 33 torp och lägenheter + en del extrafamiljer av betydelse för torparhistorien.

Båtsmännen berörs i ett eget kapitel.

Dessutom redovisas den lokalnamnsinventering vi genomförde innan vi påbörjade torpinventeringen, kompletterat av namn vi hittat på de gamla skifteskartorna, samt en genomgång av hur vägnätet sett ut på halvön de senaste 250 åren.

Gör din egen torpinventering

I introduktionen går boken igenom utförligt vilka källor vi använt oss av och hur vi gått tillväga när vi genomförde torpinventeringen. Det är tänkt som en handledning till andra som vill göra en torpinventering.

Upplägget i boken kanske inspirerar till andra sammanställningar släkt- och hembygdsböcker.

Köp din bok hus Bokus – fri frakt eftersom den kostar mer än 99 kr!

Boken trycks med print-on-demand och jag har tyvärr inget lager hemma längre.