Trohetsförklaringen

En liten goding bland 1600-talskällorna är Trohetsförklaringen till den svenska kungen, som bönderna tvingades att skriva under 1677.

Det svenska riksrådet Johan Gyllenstierna gav sig ut på en straffexpedition genom Blekinge och norra Skåne i februari 1677. Befolkningen skulle tvingas att svära trohetsed mot den svenske kungen. Om inte de vuxna männen skrev under trohetsförsäkran, skulle var tionde sockenbo hängas.

(Källa Blekinge Museum – Blekingebor)

Ska man tro den fanns det bara fyra vuxna män på Möcklö 1677:

Harald Pedersen

Laurs Andersson

Nils Andersson

Nils Nilsson

Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) DIIIma:4 (1677) Bild 45 / sid 12 (AID: v102898.b45.s12, NAD: SE/LLA/10879)

Möcklö i Ramdala AI:1

(s107/120g)

97

Sven Månsson 1754 51 år

H Elin Gunnesdr 1759 46

son Mårten 1786 20

son Anders 1788 17

son Gumme 1791 14

98

Lars Olsson 1761 44

h Karin Jönsdr 1774 31

dot Sissa 1796 9

son Anders 1800 5

Olof 1805 0

Pigan Elin Larsdr 1780  str

dreng Nils Larsson 1785 str

” Jonas Samelsson 1784 21 str

” Peder Andersson 1783 str

Gm Lars Olsson 65 (inhyse?)

Pigan Brita Nilsdr 1756 str

” Karin Håkansdr 1779 (anteckning jag inte kan tyda)

——————–(s108/121g)

99

Mårten Månsson 1763 42

h Kerstin Nilsdr 1766 39 str

dot Elin 1784 21

son Sven 1786 19

Anders 1790 15

Jonas 1794 11

Nils 1799 6

pigan Karin Magnusdr 1782 str

G:m Måns Nilsson 1726? Död 1803 str

Enk h Elin Mårtensdr 1726 79

Olof Svensson 1750 55

h Kerstin Olofsdr 1765 40

son Sven 1783 22

dot Karin 1786 19

” Sissa 1788 17

” Anna 1791 14

——————(s109/122g)

100

Anders Pehrsson 1778 27

h Kerstin Månsdr 1776 29

son Peter 1800 5

dot Ingrid 1802 str

son Måns 1806

G:h Karin Salomonsdr 1744 61

son Salomon Månsson 1788 död 8/5 03 str

dreng Jonas Samelsson 1784 str

” Salomon Månsson 1788 17

101

Måns Jönsson

H Kerstin Gummesdr

son Peter 1790

dot Elin 1798

till Netraby 1803

G:m: Lars Jönsson 1760 45

h Elsa NIlsdr 1768 37

dot Bengta 1792 14 str

son Anders 1794 11

dot Ingeborg 1797 8

Gertrud 1800 5

Son Jon 1803 2

Nils 1805 0

———————–s110/123g)

102

Olof Trulsson 1749 56

h Bodil Andersdr 1754 51

dot Karin 1779 gift? till Netraby 1804 str

son Sven 1783 22

dot Anna 1789 17

son Anders 1794 11

dot Inger 1792 13

Sissa 1798 7

103

Lars Svensson 1754 51

h Inger Olofsdr 1771 34

dot Anneka 1792 13

son Sven 1794 11

dot Inger 1797 8

son Mårten 1802 3

dott Marta 1806

dreng Peter Andersson 1787

pigan Elin Nilsdr 1781 str

pigan Elin Nilsdr 1781 str

dreng Jonas Jonsson 1788 14 str

pigan Catharina Carlsdr 1785 algutsbo 1805 str

dreng Jonas Samelsson 1784

G:m Sven Larsson 1715 död 1802 str

—————————-s.111/124g)

104

Enk Kerstin Månsdr 1756 46

son Anders 1782 23

dot Karin 1787 18

Sissa 1790 15

Jon Svensson 1745 död 1805 str

Enk h Karin Månsdr 1752 53

son Jacob 1784 21

dot Karin 1787 18 str

Bodil 1790 15

Gertrud 1779 26

son Sven 1793 12

Sissa 1771 gift 1805 till ?-måla

105

Anders Nilsson 1754 51

h Elin Olofsdr 1775 30

son Nils 1797 8

dot Inger 1802 3

Elin 1804 1

dreng Anders Andersson 1786 19

——————————s.112 Möklö Egor

Bm Jan Bergstrand 1759 46

h Elin Jönsdr 1776 29

dot Kerstin 1794 str

son Sven 1802 3

dot Sissa 1802 3 tvilling

son Daniel 1806

Bm Jonas Mökelman 1767 38

h Anna Månsdr 1766 39

son Sven 1793 12

dot Sissa 1797 8

son Anders 1800 5

Måns 1806

dot Ingrid 1803 str

Bm Sven Bram 1769 36

h Bodil Olofsdr 1772 33

dot Inger 1800 5

son Sven 1803 2

son Olof 1806

Bm Anders Forsman 1769 36

h Elin Svensdr 1759 46

dot Marja 1798 7

son Olof 1802 3

Bm Nils Törnberg 1763 42

h Bengta Nilsdr 1776 29

dot Inger 1799 6

son Mattis 1802 3

Olof 1805 0

Bm Anders Berg 1781 24

hust Malena Johansdr 1782 23

dott Marja 1804 1

Bm Sven Nyckel 1767 38

h Marja Gummesdr 1774 31

dot Kerstin 1793 12

son Sven 1795 9

Mattis 1800 5

Gumme 1803 2

dot Ingrid 1805 0

Bm Mattis Struts 1769 str

Enk H Bodil Nilsdr 1774 str

Son Nils 1796 str

Måns 1799 str

Johan 1802 str

till Rödeby 1804

——————–s.113

afsk Bm Pål Struts 1740 65 str

Enk h Elin Olofsdr 1737 68

afsk Bm Anders Ryttare 1775 30

Inh Enk Marja Andersdr 1764 41

Son Anders 1788 str

dot Sissa 1795 10

Kerstin 1799 6

Enk Kerstin Pehrsdr 1748 str

Dot Elin 1789 str

Enk Kerstin /Inger Jostdr 1754 51 str

Enk Ingrid Nilsdr 1749  död 1803 str

Pigan Inger Olofsdr 1771 str

Pigan Bodil Olofsdr 1776 str

Pigan Lisbet Jönsdr 1773 32

son Anders 1798 7

Båtsman Jon Struts 1780 25

h Bodil Pålsdr 1783 22

dot Marja 1807

Riktigt tidiga (danska) källor

Uppdaterad 2019-12-13: Råkade få syn på detta inlägg och flera av dessa böcker finns online på danska riksarkivets hemsida.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/156/1849198/20167158

Jag såg en notering på SVAR i Kallinges hemsida som jag kopierar in här. Jag försöker få klarhet i vad detta är för DVD-skivor och om de kommer mer publikt och lättillgängligt (aka online) så småningom. Annars blir det väl till att ta en tripp till Kallinge i höst kanske?

Uppgifter om Blekinge från 1580-talet och 1600-talet

Nu har du möjlighet att via DVD-skivor titta på gamla rullfilmer som gäller för bl a de gamla Jordeböckerna för Blekinge.

På denna tiden var Blekinge uppdelad i två län, Sölvesborgs län och Lyckå län, som ändrades till Kristianopels län 1601. Så respektive län har material från sina trakter. Men man vet aldrig, man kan hitta något i det andra länet också…

Som en liten övrig information, för när Blekinge blev svenskt, fick vi tillhöra Kristianstads län mellan 1658-1680, därefter blev det några år som vi fick tillhöra Kalmar län, 1680-1683.

Fr o m år 1683 har Blekinge varit ett eget län, så nästa år 2013, firar vi 330 års jubileum!

Du har nu tillgång till följande material för respektive län:
Kristianopels län (Lyckå län t o m 1601)
Räkenskaper 1592-1658
Jordeböcker 1592-1612, 1628-1652
Extra skattemantal 1592-1657
Kvittenser 1592-1651

Sölvesborgs län
Räkenskaper 1592-1658
Jordeböcker 1583, 1592-1651
Extra skattemantal 1592-1644, 1646-1658
Kvittenser 1592-1658

Jordeböcker och jordrevning

1651
Domkapitlet i Lund
GVI:9 s.1393
(AID: v98451.b289.s1393, NAD: SE/LLA/13550)
Decimantjordeboken 1651

Ej jordebok i egentlig mening, då den saknar uppgifter om skattesatser. Decimantjordeboken är extrakt av uppgifter insända av prästerna med anledning av ett kungligt brev till biskoparna 1651-02-21: ”Vi bede og naadigst ville, at I med forderligste ved Praesterne udi Eders Stift lade forfaerdige en kort, dog rigtig Specifikation paa hvor mange Decimantes, hele og halve Gaarde og Bol de udi ethvert av deres underhavende Sogne have…” –

Litteratur: Sven Dahl, En översiktskarta över Skånes byar vid mitten av 1600-talet.
Svensk Geografisk Årsbok 1940. (Hämtat från informationen på ArkivDigital)

Blekinge är ju gränsland med Danmark och blev svenskt 1658. Första tiden flyttade bokföringen runt i olika län och blev först 1685 eget län i jordebokssammanhang.

1658 – 10/2 1675: Kristianstad län (undantag jordrevning 1671)
11/2 1675 – 1679: Kronobergs län (ej Listers härad, som stannade i L)
1680: Kristianstads län (Möcklö halva hemman, Entredjedels hemman)
1681-1685: Kalmar län

(källa: mikrofilmad infolapp som ligger med i början på Jordeböckerna på Riksarkivet)

Här är direktlänk till Digitala forskarsalen och deras jordeböcker för Blekinge från 1686-1750

1663
Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet
GIIIa:9 s.801-804
(AID: v98465.b425.s801, NAD: SE/LLA/10880)
Jordebok 1663
Arkiv Digital

Jordrevning 1671

Jordrevning: före moderna lantmäteriförrättningar uppmätning av inägomark (åker och äng) inför skattläggning, skifte av jord etc./NE

1671
Kammarkollegiet Andra provinskontoret
FI:617 s.191-192
(AID: v113683.b98.s191, NAD: SE/RA/52106)
Östra härads jordrevningsprotokoll 1671
Arkiv Digital

Möcklöö

(Effter?) specificeradhe, commoditeter, herligheeter och nyttigheeter, Natur, och qualiteter på denne öö. Åkeren af groft Sandgrusjord höglent och Engiar af hårdwahll och starrwa….(?) med Rörrewass wti och iblantt, någon Eeke och Surskough, med Lind, hassell, Biörck och någon små Eneskough, och aleskough begripen. Muhlebete i fälladen på ööen som är mycket steenigh, skerpp (?) och mager marck, häran wti, är nödtorfftigh Wedbrand till husbehoff. Men i allmenninghen, (kiöpes?) till gierdselfångh, der och niutes till Ollonswijn, och näfuerflängandhe och annan nyttigheeter, som Landboerne kunna hafua att Bruka Jämpte fiskerijett omkringh sigh i hafwett, med allehanda fiskefångh till (godo?) och dess nyttigheeter för öffwer.

Och ingen wydare Herligheeter.

Kammarkollegiet Andra provinskontoret
FI:619 s.61
(AID: v113684.b34.s61, NAD: SE/RA/52106)
Östra härads jordrevningsprotokoll biakter 1671

Kammarkollegiet, Andra provinskontoret, Biakter, FI: 619 (1671), s. 61 ff

Åhrl. Uthsädhe, Roug (råg), Korn    …. (antal)   tunnor
Höö när meedel gräswäxt är    …. (antal)   lass

s. 62

Åker Jordmåhnen på ben(ämn)de öö, ähr af grofft Sandgrunnth jordh och höglendt åker.

Engen är af hårdh waldh och Starrwaldhs Ängh, medh Röör-Wass och Sälting Grääss widh Stranden; wthi Ängerna är Eke- Linde- Hassel- och annan Suurskough.

Muhlebete och Klöfdrifft på öen mycket skrin och mager, med Wedehn men Gierslefångh måste dhe kiöpa af andra. Fiskerij wthi hafwet medh Notedrächt (?) och andre Nüttigheeter.

Avskrift av Eva MK

Jordeböcker

1671

Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet
GIIIa:38 s.261 o 271
(AID: v98459.b162.s271, NAD: SE/LLA/10880)
Jordebok 1671
Arkiv Digital

1685
Blekinge läns landskontor
GIIIa:2 s.130 o 134
(AID: v98444.b67.s130, NAD: SE/LLA/10891)
(AID: v98444.b69.s134, NAD: SE/LLA/10891)
Jordebok 1685
Arkiv Digital

De två jordeböckerna ovan har särställning jämfört med alla andra. De innehåller nämligen identisk information så 1685 är bara kopierad som den var från 1671. Namnen stämmer alltså inte. De kan ha hunnit dött eller fått barnbarn som tagit över på dessa 14 år! 1671 var den dock hyfsat korrekt får vi hoppas.


1764
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:1
1764: b.320 #99, b.360-370 #102-103, #97-09, #100-101. #104-105
(AID: v566960.b320, NAD: SE/LLA/10941)
(AID: v566960.b360, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital

1777
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:2 s.57 #99 s.64 #102, s.65 #103, s.66 #97-98, #100-101, #104-105,
(AID: v566961.b630.s57, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital

1793
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:1
1793: b.2890 s.97 #99, s.109 #102, s.111 #97-98, #100-101, #103, s.113 #105
(AID: v566960.b2890.s97, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital

1781-1899
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:3
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkivkartong. Skrivelser ang. jordeböckerna. Spridda år.
Arkiv Digital

1825
Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi
EIII:4 s.29 (bara nummer, inga personnamn)
(AID: v566963.b320.s29, NAD: SE/LLA/10941)
Jordeböcker med tillhörande handlingar
Arkiv Digital

 

Lokalundersökning (Jordbruk)

I Riksarkivets Digitala forskarsal finns specialsök Lokalundersökningar (Jordbruk). 1913 var det Ramdalas tur, och det verkar som om det kommit en person från SCB med ett block med blanketter och gått runt i husen 1 och 2 augusti. Jag har lyckats hitta i stort sett hela Möcklö som stämmer överens med det vi kände till om torp och gårdar från andra källor. Det är ingen som helst organisation på blanketterna och många sidor att bläddra igenom.

Nedan listor på Möcklös jordbruk i augusti 1913.

Lokalundersökning 1913 - gårdarna

På kartanBlankettnrÄgareBrukareFastighetbildid
A238Olof Alfr. Andersson-1/4 mtl Möckle 1 o 2B0002272_04892
B223Joh. Aug. Olssons hustru-1/6 #1, 1/8 #3, 71/480 #6B0002272_04922
C226Johan Persson-1/4 Möcklö 2 o 4B0002272_04948
D219Alfr. Olsson-1/8 #3, 1/12 #4 5/96 #6B0002272_04886
E236Elias Jonasson-7/12 mtl Möckle 3 o 5B0002272_04990
F222Mårten Svensson-1/6 mtl 4 MöckleB0002272_04890
G215Alfr. Svensson-3/10 Möcklö 6B0002272_04946
H227Håkan Svensson-1/2 mtl Möcklö 7B0002272_04954
I242Nils Olofsson - Joh. Otto SvenssonNils Olofsson2/24 mtl Möcklö 8B0002272_04878
J244Sven M. Andersson-1/12 mtl Möcklö 8B0002272_04860
K243Sven M. Andreasson-1/12 mtl Möcklö 8B0002272_04840
L55Gust. A. Svensson-9/16 mtl 11 Säby, 1/12 mtl Möcklö 8-
M234Karl Olof Andersson-1/3 mtl Möckle 9B0002272_04936
Detta är en lista på fastighetsägarna på Möcklö 1913. Ibland är det specat mer noggrant vilka mantal de äger, ibland är det ihopslaget. Jag tror vissa nummer får tas med en nypa salt också, Inte allt stämmer överens med vad vi hittat i gårdsinventeringen. Det har varit en hel del bollande med olika åkersnuttar vad det verkar. För att jämföra med dagens gårdar har jag markerat dom med bokstavsbeteckning på en karta (för att inte förväxla med fastighetsnummer o.d.)

lokalgard

Lokalundersökning 1913 (torp-lägenheter)

I kolumnen med torp/lägenhetsnamn står vissa namn med "" runt. Det är såna som inte haft officiella namn utan vi "döpt" under torpinventeringen för att hålla reda på dom. Dessa smeknamn kommer oftast av folket som bott där. Endast Karlsberg fanns som officiellt namn redan 1913 och står även på blanketten.

nrBrukareFastighetsägareStamfastighetNamn i torpbokenbildnr (RA)
241Sven Magnus PerssonOlof Alfr. AnderssonMöcklö 1Elineberg4736
240Emil HåkanssonOlof Alfr. AnderssonMöcklö 1Solberga4444
239Sven Johan Andersson
(Andreasson)
Olof Alfr. AnderssonMöcklö 1Signe-Svens4636
217Joh. Adolf AnderssonJoh. Aug Olssons hustruMöcklö 1Stjärnås4434
225Karl Aug. JonassonJoh. Aug. Olssons hustruMöcklö 2Moberga4496
224Petter Johan MånssonJoh. Aug Olssons hustruMöckle 3Annedal4420
221Aug. AnderssonAlf. OlssonMöckle 3Siljas4372
220Johan JohanssonAlf. OlssonMöckle 3Långanäsa-Johans4442
237Holger JonassonElias JonassonMöckle 3Holgers4504
218Karl OlssonMöckle 4Karlsberg4700
216Per OlssonAlf. SvenssonMöcklö 6Torstens torp4436
230Karl SvenssonHåkan SvenssonMöckle 7Svens4386
231Lars SvenssonHåkan SvenssonMöckle 7Larsatorpet4417
229Sven LarssonHåkan SvenssonMöckle 7Larsatorpet4440
228Karl LarssonHåkan SvenssonMöckle 7(Dehn) Strömsatorpet4494
232Oskar JohanssonHåkan SvenssonMöckle 7Johan Andersa4634
233Per StålgrenHåkan SvenssonMöckle 7Lilla Lund4438
56Olaus SvenssonGust. A Svensson, SäbyMöcklö 8Villan4704
235Sven JohanssonKarl Olof AnderssonMöckle 9Fredriksberg4734

Mantalslängder

1659
Mantalslängder 1642-1820 Kristianstads län
SE/RA/55203/55203.11/1 (1659)
Bildid:A0003064_00233
Riksarkivet

Avskrift av Mantalslängd 1659
Håkan Carlßon och hustru                               1  1
GQ? Olofs hustru och ? hustru Kirstin           1  2
Anderß, hustru och pigan Karin                     3
Nils Larßon och hustru                                      2
Pär Andersson och hustru                     1 ½   ½
Oloff Nilsson drängh                             – 1   –
Biörn Nilsson och hustrun                   – 1    – 1
Pär Pärsson och hustrun                      2      –
3 st.: husqwinnor                                    1     2
Biörn Trudtsson                                       –       1
g:m: Nils Trudtsson                                1     –
gårdqwinna                                               1    –
Anders Larsson och hustrun                    1 ½  ½
Anders Larsson och hustrun                    2     –
Nils Kruse och hustrun                             1     1
3 st: gårdqwinnor                                      2    1


 

Häradsskrivaren i Östra Blekinge Fögderi

FIa:1
Mantalslängd 1780 och 1784
FIa:2
Mantalslängd
1787: Häradsskrivaren i Östra Blekinge fögderi FIa:2 (1787-1829) Bild 710 (AID: v249168.b710, NAD: SE/LLA/10941) Möcklö
1803: Häradsskrivaren i Östra Blekinge fögderi FIa:2 (1787-1829) Bild 860 (AID: v249168.b860, NAD: SE/LLA/10941) Möcklö
1824: Häradsskrivaren i Östra Blekinge fögderi FIa:2 (1787-1829) Bild 3420 (AID: v249168.b3420, NAD: SE/LLA/10941) Möcklö
– Bara fragment av Ramdala socken, börjar med Säby #67 b.3360
Arkiv Digital

 

Källor!

Man kan hitta material om Möcklö på många olika ställen on-line idag. Många arkivtjänster kräver abonnemang, t.ex. ArkivDigital och Riksarkivet. Det är inte alltid lätt att veta var man ska leta, eller var man hittat uppgifter, så jag började göra en lista med olika källmaterial vi tittat i utöver de klassiska kyrkböckerna. Kanske kan dessa hjälpa andra att hitta tillbaka – eller hitta egna uppgifter i grannsocknar!

Tipsa gärna om du vet fler ställen man kan kika efter historiska dokument över Möcklö med omnejd!